Sammanfattning av utställningen under konstrundan i påsk

Nu har det gått nio dagar sedan jag och Linda hade vår utställning i Nymölla under konstrundan i östra Skåne under påsken. Det har blivit lite av en tradition, med fyra år i streck nu. Bertil Westerlund som anordnar detta, och har gjort det i över 15 år, ska verkligen ha en stor eloge för ett fantastiskt trevlig arrangemang. Både vi utställare och besökarna uppskattar det förmodligen lika mycket. Tack Bertil! :)

Det ska sägas att jag inte är den mest sociala människan på denna jorden och det är alltid med lite skräckblandad förtjusning som jag ger mig in på fyra dagar av en extremt social helg. Detta året var jag nog ändå mer avslappnad än jag varit tidigare år, jag kan inte förklara varför.

Det är svårt att uppskatta hur många som kom och besökte oss under dagarna, men med en försiktig gissning (lågt räknat) så konstaterade vi att det borde ligga runt 1200 personer. Det är helt fantastiskt att så många uppskattar och vill titta på det vi och de andra kreatörerna skapar. Det hade varit roligt att ta er alla i hand och prata några ord, men det hinns det inte riktigt med. Många trevliga samtal om allt möjligt, inte bara konst, hade vi i varje fall. Ett stort tack till alla besökare!

Dagen för hängning och under perioder då det var lite lugnare dokumenterade vi utställningen och den trevliga omgivningen på Garvaregården. Det ihopklippta resultat kan ni se här:

På Lindas youtube-kanal ligger även en video med lite förberedelser inför utställningen. Den kan också vara värd att titta på :)

Automatisk dependency injection i PHP med hjälp av typhintning

Jag har skrivit om dependency injection förut (anonyma funktioner, dependency injection och php oop kurs del 1) och nu är det faktiskt dags igen. Denna gången med en liten twist. I en del ramverk, i tex Laravel, så har man möjlighet att injicera beroenden in i andra objekt enbart genom att typhinta klassnamnet. Jag vet inte säkert om det heter så på svenska, men på engelska heter det type hinting.

Type hinting använder du genom att skriva namnet på klassen du injicerar till ditt objekt. Vanligast är att man gör det i konstruktorn (constructor injection), och då kan det se ut som så här:

function __construct(Klassnamn $klass)

I detta exemplet, så måste objektet som används som argument vara av typen Klassnamn. Om du försöker injicera ett objekt av en annan typ, så kommer php att generera ett fel. Så varför är detta så bra? Jo, för att ditt objekt ska kunna fungera, så är det beroende av denna specifika typen av objekt. Utan type hinting skulle du kunna injicera vilket objekt som helst, och du kommer säkerligen att få massa saker som inte fungerar. På detta viset vet du att ditt objekt inte kan skapas upp utan att det har alla beroenden det behöver. Det är just det som är dependency injection och type hinting i ett nötskal. Kort sagt – Använd er av det när ni programmerar objektorienterat  php! :)

Men hursomhelst, så måste ett objekt som behöver injiceras senare fortfarande skapas. Många dependency injection containers som finns på nätet löser detta, men jag skulle vilja visa ett sätt som det kan göras på för att visa hur det hela kan fungera.

Observera/Disclaimer Detta är inte är någon kod jag vill ni ska använda i skarpt läge, men det kan kanske vara intressant att läsa igenom och kanske inspireras av?

Koden till en förenklad Service Container

Låt oss se hur den ser ut:

<?php
class ServiceContainer
{
  /* @var Lagrade objekt */
  private $instances;
 
  /**
   * Skapa upp servicecontainern och lagra sig själv.
   */
  public function __construct()
  {
    $this->add($this);
  }
 
  /**
   * Lägg till ett objekt.
   * @param object $instance
   */
  public function add($instance)
  {
    $this->instances[get_class($instance)] = $instance;
  }
 
  /**
   * Hämta ett objekt.
   * @param string $name Klassnamn.
   * @return object
   */
  public function get($name)
  {
    // Använd reflection för att undersöka klassen.
    $reflector = new \ReflectionClass($name);
 
    // Objekt av typen finns redan lagrad.
    if (isset($this->instances[$name])) {
      return $this->instances[$name];
    }
 
    // Skapa en ny instans.
    if ($reflector->getConstructor()) {
      $injections = $this->getInjections($reflector);
      $instance = $reflector->newInstanceArgs($injections);
    } else {
      $instance = $reflector->newInstance();
    }
 
    // Lagra och returnera objektet.
    $this->add($instance);
 
    return $instance;
  }
 
  /**
   * Hämta konstruktorns parametrar.
   * @param ReflectionClass $reflector
   * @return array
   */
  private function getInjections($reflector)
  {
    $parameters = $reflector->getConstructor()->getParameters();
    foreach ($parameters as $parameter) {
      $name = $parameter->getClass()->name;
      $injections[] = $this->get($name);
    }
 
    return $injections;
  }
}

Låt oss gå uppifrån och ner för att förklara hur det fungerar.

Den enda variabeln (instances) vi behöver är för att lagra objekt som redan finns uppskapade. Objekten är delade, d.v.s. att endast ett objekt av samma typ kan existera i samma container.

Konstruktorn (__construct) är enkel. Det enda den gör är att lägga till sig själv i containern.

Metoden add() är lika enkel den. Där kan du manuellt lägga till ett objekt till containern om du skulle behöva. Nyckeln som lagras internt blir klassnamnet.

Nu börjar det bli intressant. Metoden get() används för att skapa och returnera ett efterfrågat objekt från containern. Om en instans av rätt klass redan finns lagrad, så returneras den direkt. Vi använder oss av Reflections för att undersöka den efterfrågade klassen. Om klassen har en konstruktor, undersöks den och vi kan avgöra om den har några argument eller inte. Om konstruktorn tar argument, så kallar vi på metoden getInjections() för att hämta dessa. En ny instans skapas med hjälp av newInstanceArgs(), eller newInstance(). Slutligen lagras instansen i containern och så returneras den tillbaka.

Metoden getInjections() används slutligen för att skapa upp objekt som behöver injiceras till en konstruktor för att ett objekt ska kunna skapas upp. Metoden loopar igenom alla argument och skapar upp objekt med hjälp av get() och returnerar dem tillbaka i en array som kan användas när det beroende objektet sedan skapas upp.

Ett exempel:

// Exempel:
class Engine {}
class Tires {}
class Car {
  public function __construct(Engine $engine, Tires $tires) {}
}
class Owner {
  public function __construct(Car $car, ServiceContainer $sc) {}
}
 
$c = new ServiceContainer();
$owner = $c->get('Owner');
 
var_dump($owner);
var_dump($c);

Först några klasser som vi kan testa att skapa instanser utav. Engine och Tires är enkla klasser som inte har någon konstruktor och således inte har några beroenden heller. Klassen Car däremot är beroende av både Engine och Tires för att fungera. Lägg märke till type hintingen av dessa två klasser i konstruktorn.

Klassen Owner vill ha en Car för att bli tillfredställt och bara för att vi ska se att det fungerar, så slänger vi in även containern som ett beroende. Ett varningens ord här dock – Det är generellt sett inte någon bra idé att skapa ett beroende av en container i en klass. Även om vi har type hintat containern, så vet vi inte om alla containern innehåller alla de objekt koden förväntar sig. Det är bättre att type hinta respektive klass som ett objekt är beroende av i konstruktorn, vilket ju är just det som hela detta inlägget faktiskt går ut på!

Så när vi anropar ServiceContainerns metod get(), så skapas samtliga objekt upp som Owner är beroende av. Genom att dumpa ut $owner och $c så ser vi just detta. Ownerobjektet är skapat och $c, dvs servicecontainern, innehåller alla de objekt som Owner är beroende av:

object(Owner)[5]
object(ServiceContainer)[1]
 private 'instances' => 
  array (size=5)
   'ServiceContainer' => 
    &object(ServiceContainer)[1]
   'Engine' => 
    object(Engine)[9]
   'Tires' => 
    object(Tires)[10]
   'Car' => 
    object(Car)[8]
   'Owner' => 
    object(Owner)[5]

Sammanfattning

Det är inte alla tillfällen som lämpar sig för en sådan här (enkel) lösning. Det finns några stora nackdelar. Till exempel så kan containern bara leverera objekt som har argument med type hintade klasser. Och dessa i sin tur måste också bestå av desamma. Det går inte i denna implementationen att använda sig av argument som tar strängar, arrays eller annat.

Den klarar inte heller av att injicera objekt där man använder interface som typhintning, vilket till viss del motverkar (subtype) polymorfism, vilket egentligen är önskvärt när man programmerar objektorienterat.

Den hanterar endast injektioner till konstruktorn. I vissa situationer så kan injektioner till enskilda metoder också vara praktiskt (s.k. method injection). Om det där tvistar de lärde, men jag föredrar att i största möjliga mån hålla mig till konstruktorn.

Containern lämpar sig helt enkelt bäst till ändamål där man automatiskt behöver skapa beroenden och eventuell input till respektive objekt sker först efter instansieringen. Alternativt beroende av objekt som kan skapas upp mer eller mindre manuellt innan den automatiska instansieringen. Tänk er en controller i MVC som väljs genom URL, eller någon annan routing, och som behöver en eller flera modeller för att kunna göra sitt jobb. I ett automatiserat flöde, så kan vi inte manuellt skapa upp dessa objektberoenden, utan vi måste förlita oss till någon form av objektfabrik, såsom denna service containern.

Hoppas ni förstår kraften med denna typen av funktionalitet och kanske söker er vidare till någon av de mer robusta och testade lösningar som finns där ute. Lösningar som många gånger tar upp de problem som jag nämnt ovan. Sök gärna mer information på er favoritsökmotor. Använd te.x. ”dependency injection container php” som sökord.

Må bäst, tills nästa gång! :)

Installera (och använd) php’s beroendehanterare composer i Windows 8

Traditionellt sett så har Microsoft Windowsanvändare de senaste åren varit ganska motvilliga att använda allt annat än det grafiska gränssnittet. Men som webb/php-utvecklare idag, så är det mycket vunnet att kunna använda kommandotolken åtminstone till det allra enklaste. En av anledningarna är composer.

Composer logoComposer är en programvara som hjälper dig att handskas med beroenden i din kod. Genom att definiera vilka beroenden, eller paket som du behöver i ditt projekt, så kan du enkelt ladda ner dem och hålla dem uppdaterade via enkla kommandon. Du får dessutom en autoloader på köpet, som laddar in klasser när du använder dem utan att du behöver använda include eller require i php.

De flesta stora php-ramverk använder sig idag av composer som standard. Och de som inte gör det, borde faktiskt ta sig en allvarlig funderare på att böra göra så.

Installationen av composer har tidigare varit lite bökig i windows-miljö för den ovane, men nu så har installationsprocessen blivit så enkel den bara kan bli.

Installera composer

Gå in på composers hemsida, https://getcomposer.org/ , klicka på download i menyn och ladda ner installationsfilen (Composer-Setup.exe) under överskriften Windows installer.

Kör filen och följ instruktionerna. Standardinställningar är okej att använda. Composer måste veta var php ligger installerat och kommer att fråga efter detta under installationen. På min maskin, med WAMP installerat som lokal server, ser det ut som nedan:

Sökväg till php i composerinstallation

Fortsätt att följa instruktionerna, så ska det snart vara klart!

När installationen är klar kan du kontrollera att allt fungerar genom att öppna en kommandotolk (tryck på windows-tangenten, skriv ”cmd” följt av enter). Om allt fungerar så ska du kunna köra kommandot ”composer” var som helst i mappstrukturen, och resultatet kommer att se ut ungefär som det nedan:

composer i kommandotolken

Där ser du nu vilka argument du kan använda för composer. Läs mer på deras hemsida om alternativen.

Använda composer i ett nytt projekt

Att installera composer är en sak, men att använda den är en annan. Även om dokumentationen är ganska tydlig, så känner jag att ett snabbt exempel på användning måste finnas med i mitt inlägg.

Packagist, är den hemsida som innehåller de officiella paket som composer använder sig av. Där kan du enkelt söka dig fram till ett intressant paket som du skulle vilja testa. Varför inte monolog, ett paket för att logga händelser till fil?

Skapa en ny mapp/projekt på sin webbserver och lägg en ny fil, composer.json i den, med följande innehåll:

{
  "require": {
   "monolog/monolog": "1.12.*@dev"
  }
}

Gå nu in i din nya mapp i kommandotolken och kör ”composer install” (utan citattecken), så kommer monolog att laddas ner och läggas till i ditt projekt. Composer löser dessutom själv monologs beroenden, så att alla paket den är beroende av också laddas ner.

(Har du inte git installerat på din maskin så kommer du att få lite varningar, men det kommer att fungera ändå).

Nu har en ny mapp, ”vendor”, lagts in där alla paket finns lagrade. En autoload-fil har automatiskt skapats som håller reda på vart filerna ligger, så att de kan hittas av composer när du anropar dem. Detta är alltså den enda fil du behöver ladda in för att sedan använda vilket paket som helt som du lagt in i composer.json-filen. Skapa en index.php i roten av ditt projekt för att testa:

<?php
require 'vendor/autoload.php';

$log = new Monolog\Logger('name');
var_dump($log);

När du kör koden, så kommer du att se din nyskapade instans av Monolog-klassen, färdig att användas.

För att lägga till fler paket till ditt projekt, så lägger du till ett nytt beroende i composer.json och kör ”composer update”, så läggs de nya filerna in i projektet!

En liten samling av verk avslutar 2014

Så här i slutet av året 2014 är det dags att släppa taget om det som varit och omfamna det som ska komma 2015. Därför tog jag en liten titt i arkivet efter verk som jag ännu inte publicerat, eller faktiskt ens visat tidigare. Och där hittade jag tre bilder som jag tycker förtjänar att hamna på min hemsida idag.

Så med dessa bilderna önskar jag er alla ett riktigt gott nytt år! :)

 

fragment

 fragment

fragment 2

fragment 2

mitt i naturen

 mitt i naturen

Jag och Linda i radiointervju för P4 Sommar

Igår blev Jag och Linda (min fru) intervjuade live av P4 Sommar. Täckningen var Blekinge, Skåne och Halland, vilket innebar två miljoner potentiella lyssnare. Och vad jag fick höra så har P4 faktiskt väldigt många lyssnare.

Jag och P4-Martin

Reportern Martin Arvebro hade sett oss och några av våra tavlor på Blekinge Exotiska Värld, där vi för tillfället hänger några av våra verk. Han blev så nyfiken på tavlorna, tekniken och oss att han hörde av sig och ville hålla en intervju. Bara en sån sak! 😉

Det blev en väldigt lång och trevlig pratstund, så bara en väldigt liten del hamnade i etern. Den stora utmaningen var så klart att försöka förklara hur tavlorna såg ut, när de som lyssnade hade möjlighet att se dem. Men det är lätt att vara social (till och med i direktsändning) när reportern är så trevlig. Det visade sig också att han har en karriär i Youtube-världen med sina kanaler the Swedish Lad och Prince Word och en gedigen utbildning inom digital media.

Vi tackar Sveriges Radio och Martin för initiativet! 😀

Ni kan höra hela intervjun här:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5910576

Nästa sida »