Ingen ordning i leden hos W3C som sätter standarden för nya HTML5

Vi som har varit med ett tag minns ”kriget” mellan Netscape Navigator och Internet Explorer. Vi hade två stora webbläsare som tolkade HTML-uppmärkningen på våra hemsidor väldigt olika. Trots att World Wide Web Consortium (eller W3C) hade funnits sedan 1994 och försökte styra upp i standarden, så verkade det inte fungera något vidare.

De senaste åren har det sett mycket bättre ut. De senaste versionerna av de stora webbläsarna, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera och Safari tolkar nu HTML-kod relativt lika. Men det är fortfarande många som använder Internet Explorer 6, trots att den är nästan 10 år gammal.

Det här är ett stort problem för utvecklare som har varit tvungna att antingen undvika viss funktionalitet, eller att gå omvägar genom ful-hack eller villkor som bara vissa läsare tolkar.

World Wide Web Consortium (W3C), HTML5 och XHTML2

HTML5Utvecklingen av HTML5 påbörjades egentligen av Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG), men sedan släppte de över ansvaret till W3C.

Även om det ett tag sett ganska bra ut, så har jag länge haft känslan av att W3C mest består av ett stort smörgårdsbord av kaloriladdad byråkrati. De har flera standarder under utveckling samtidigt, det tar en väldig tid och ingen av dem verkar liksom bli klara. De gamla verkar inte heller riktigt avslutade.

Frågan är om någon fortfarande lyssnar på dem? Det är inte de som utvecklar standarderna, och webbläsarna följer – Det är webbläsarna som utvecklar funktionalitet som sedan W3C (om man skriker högt) tar med i standarderna. Tidigare fanns ett behov att styra upp de två stora läsarna och få dem att följa samma regler. Efter ett tags ordning sjönk förtroendet för W3C och det ser återigen annorlunda ut.

Club Ajax om turerna kring HTML5

För ett par dagar sedan publicerade Club Ajax ett föredrag om hur de upplever W3C och utvecklingen av HTML. Ett tankvärt inlägg i debatten för oss www-nördar som inte har bättre saker för oss (eller vill slippa att programmera hemsidor för fem olika webbläsare).

Ni hittar både video och presentationsmaterialet nedan:

Club Ajax, The fight over HTML5

http://clubajax.org/videos/the-fight-over-html5/

Vad händer nu?

Jag kan inte undgå att tänka att vi snart kan vara tillbaka till eländet när olika webbläsare utvecklade funktionalitet på olika håll, utan att de andra följer efter. Låt oss slippa det tack! En fördel är att det finns ett större samarbete mellan utvecklare av olika läsare idag.

Men hur var det nu? Kan vi börja använda HTML5, eller jag menar HTML, ännu?!