Transition och Yellow Marbles, två nya spår på Soundcloud